Cần gì khi giao tiếp với bệnh nhân

19/01/2017 | Ths.BS Nguyễn Đình Liên | 4052 lượt xem
  
Slide của GS.TS. BS Nguyễn Sào Trung


Nhân viên y tế ngày càng phải đối mặt với áp lực của công việc đầy dẫy stress từ phía người bệnh, thân nhân bệnh nhân, dư luận xã hội, cuộc sống gia đình và ngay cả nhà quản lý của họ. Để có thể đối mặt với cuộc sống, công việc đầy khó khăn đó thì đây là 1 Slide vô cùng quý giá


Sưu tầm trên Youtube
Top