Tán sỏi thận ngược dòng bằng ống nội soi mềm

19/12/2016 | ThS.BS Nguyễn Đình Liên, BVĐHY Hà nội | 1860 lượt xem
  
Vô cảm:
1. Gây mê:
2. Gây tê tủy sống.
Chỉ định cho các trường hợp sỏi niệu quản đoạn 1/3 trên, sỏi thận đơn thuần, kích thước dưới 2cm;
Quá trình điều trị:
Lần 1. Đặt JJ niệu quản bên có sỏi 10-14 ngày.
Lần 2. Tiến hành dùng ống nội soi mềm tán sỏi ngược dòng, sử dụng Laser năng lượng lớn


Thực hiện tại BV ĐHY Hà nội
ThS.BS Nguyễn Đình Liên
Top